Odvetvia národného hospodárstva

(K) FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI

Toto odvetvie národného hospodárstva zahŕňa všetky činnosti finančného sprostredkovania vrátane poistenia, zaistenia, dôchodkových fondov a pomocných činností v oblasti finančného sprostredkovania.

Podotvetvia:
64
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
65
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
66
Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Pozrite si to!
Stiahnite si našu vzorovú tabuľku a pozrite si, koľko údajov môžete získať o svojich potenciálnych partneroch!
Obnoviteľné údaje: názov spoločnosti, adresa sídla, eu id, daňové číslo, hlavná činnosť, telefónne číslo, emailová adresa, webová adresa, počet zamestnancov, finančné údaje

Naša webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií