Nájdite svojich potenciálnych partnerov alebo dodávateľov niekoľkými kliknutiami!

Využite výhody našich vopred zostavených zoznamov, ktoré zahŕňajú kontaktné informácie a ekonomické zázemie najväčších firiem podľa krajín a priemyselných odvetví.

Pozrite si naše krátke video!

Čo obsahujú
tieto ponúkané zoznamy?

Zakúpená databáza obsahuje nasledujúce informácie o firmách:

 • adresa sídla
 • názov spoločnosti
 • emailová adresa
 • EU ID
 • počet zamestnancov
 • finančné údaje
 • hlavná činnosť
 • telefónne číslo
 • krajina
 • daňové číslo
 • webová adresa

Top zoznam je zostavený na základe dostupného obratu alebo počtu zamestnancov v krajine. Uvedené, získané údaje nie sú kompletne k dispozícii pre každú firmu a krajinu.

Na nasledujúcej súhrnnej stránke skontrolujte prosím počet dostupných spoločností. Niektoré firmy môžu prípadne chýbať z TOP zoznamov, ak vyhotovujú špeciálnu (napr. IFRS) správu.

Zvoľte krajinu a prehľadávajte v ponúkaných zoznamoch:

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov z nasledujúcich krajín Slovensko.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Slovensko

2022

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Slovensko

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Slovensko podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Slovensko

2022

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Slovensko

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Slovensko podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

2022

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Slovensko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

2022

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Slovensko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko.

2022

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko.

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Slovensko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

2022

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Slovensko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

2022

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Slovensko

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Slovensko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov z nasledujúcich krajín Maďarsko.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Maďarsko

2022

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Maďarsko

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Maďarsko podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Maďarsko

2022

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Maďarsko

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Maďarsko podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

2022

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Maďarsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

2022

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Maďarsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko.

2022

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko.

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Maďarsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

2022

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Maďarsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

2022

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Maďarsko

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Maďarsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov z nasledujúcich krajín Rumunsko.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Rumunsko

2022

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Rumunsko

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Rumunsko podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Rumunsko

2022

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Rumunsko

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Rumunsko podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

2022

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Rumunsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

2022

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Rumunsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko.

2022

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko.

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Rumunsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

2022

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Rumunsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

2022

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Rumunsko

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Rumunsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov z nasledujúcich krajín Česká republika.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Česká republika

2022

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Česká republika

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Česká republika podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

2022

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v Českej republike podľa najnovších dostupných údajov o zamestnanosti.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

2022

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodársk firmy v Českej republike podľa najnovších dostupných údajov o zamestnanosti.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika.

2022

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika.

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v Českej republike podľa najnovších dostupných údajov o zamestnanosti.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

2022

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v Českej republike podľa najnovších dostupných údajov o zamestnanosti.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

2022

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Česká republika

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v Českej republike podľa najnovších dostupných údajov o zamestnanosti.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov z nasledujúcich krajín Chorvátsko.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

2022

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Chorvátsko podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

2022

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Chorvátsko podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

2022

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v krajinách Chorvátsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

2022

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodárske firmy v krajinách Chorvátsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko.

2022

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko.

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v krajinách Chorvátsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

2022

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v krajinách Chorvátsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

2022

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Chorvátsko

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v krajinách Chorvátsko podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

Pozrite si našu bezplatnú vzorovú tabuľku top zoznamov z nasledujúcich krajín Poľsko.

Stiahnutá tabuľka (.xlsx) obsahuje vzorové údaje, teda uvidíte formát, v akom obdržíte databázu firiem.

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Poľsko

2022

Firmy s najvyšším obratom v nasledujúcich krajinách Poľsko

Zaujíma vás, ktoré firmy sú najväčšie? Zoznam obsahuje firmy s najvyšším obratom v krajinách Poľsko podľa najnovších dostupných údajov z výročnej správy.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Poľsko

2022

Firmy s najväčším počtom zamestnancov v nasledujúcich krajinách Poľsko

Ktoré firmy zamestnávajú najviac ľudí? Zoznam obsahuje najväčších zamestnávateľov v krajinách Poľsko podľa najnovších dostupných údajov.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

2022

Najväčšie stavebné firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

Výroba stavebných materiálov, veľkoobchod, realizácie stavieb, rekonštrukcie… Kto sú najväčší hráči v stavebnom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie stavebné firmy v Poľsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

2022

Najväčšie poľnohospodárske firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

Rastlinná výroba, chov zvierat... Kto sú najväčší hráči v poľnohospodárstve? Zoznam obsahuje najväčšie poľnohospodársk firmy v Poľsku podľa najnovších dostupných údajov o zamestnanosti.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko.

2022

Najväčšie potravinárske firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko.

Výroba potravín a nápojov, veľkoobchod a maloobchod… Kto sú najväčší hráči v potravinárskom priemysle? Zoznam obsahuje najväčšie potravinárske firmy v Poľsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

2022

Najväčšie logistické firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

Preprava, špedícia, skladovanie… Kto sú najväčší hráči v oblasti logistiky? Zoznam obsahuje najväčšie logistické firmy v Poľsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

DATABÁZA FIRIEM

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

2022

Najväčšie IT firmy v nasledujúcich krajinách Poľsko

Informačné technológie, informatika… Kto sú najväčší hráči v oblasti IT? Zoznam obsahuje najväčšie IT firmy v Poľsku podľa najnovších dostupných údajov o obrate.

Vyberte počet top firiem v zozname:

100 ks

200 ks

500 ks

€119

€219

€459

Naša webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií