Sectoarele economiei naţionale

(C) INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

Industria prelucrătoare, ca ramură a economiei naționale, rezumă activitățile de transformare fizică sau chimică a materiilor prime și a componentelor. Această ramură include, de asemenea, întreprinderile care transformă materiile prime în produse noi manual sau prin încorporare, precum și cele care prelucrează și vând materii prime în același loc, de ex. brutarul. Aceasta include şi asamblarea componentelor produsului și recuperarea deșeurilor.

Adeseori nu este uşor să tragi o linie între activităţile aparţinătoare industriei prelucrătoare şi cele incluse în celelalte ramuri ale economiei naţionale, însă conform regulii generale activitatea prelucrătoare produce produse noi, transformă materialele existente, deci rezultatul activităţii sale este întotdeauna un produs nou.

Subramuri:
10
Industria alimentară
11
Fabricarea băuturilor
12
Fabricarea produselor din tutun
13
Fabricarea produselor textile
14
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
15
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
16
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
17
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
18
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
19
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
20
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
21
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
22
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
23
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
24
Industria metalurgică
25
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
26
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
27
Fabricarea echipamentelor electrice
28
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
29
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
30
Fabricarea altor mijloace de transport
31
Fabricarea de mobilă
32
Alte activităţi industriale n.c.a.
33
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
Vizionaţi!
Descărcaţi tabelul nostru model, şi verificaţi cantitatea de date despre partenerii din viitor!
Datele selectabile: numele firmei, adresa sediu, euid, cod fiscal, activitate pricinpală, număr telefon, adresa e-mail, adresă web, numărul personalului, date financiare

Pe site-ul nostru folosim cookie-uri. Informații suplimentare