Sektory gospodarki narodowej

(K) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

Ta gałąź gospodarki narodowej obejmuje wszelką działalność w zakresie pośrednictwa finansowego, w tym ubezpieczenia, reasekurację, fundusze emerytalne oraz działalność pomocniczą w zakresie pośrednictwa finansowego.

Podsektory gospodarki narodowej:
64
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
65
UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
66
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
Zajrzyj do niej!
Pobierz naszą przykładową tabelę i zobacz, ile danych możesz uzyskać o swoich potencjalnych partnerach!
Odzyskane dane: nazwa firmy, adres siedziby, eu id, numer podatkowy, główna działalność, numer telefonu, adres e-mail, adres internetowy, liczba zatrudnionych, dane finansowe

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies (ciasteczek). Dalsza informacja