Sektory gospodarki narodowej

(C) PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Przemysł wytwórczy, jako dział gospodarki narodowej, zawiera czynności związane z fizycznym lub chemicznym przetwarzaniem surowców i części. Gałąź ta obejmuje również jednostki gospodarcze, które ręcznie lub chałupniczo przetwarzają surowce na nowe produkty, a także przetwarzają i sprzedają surowce w tym samym miejscu, np. piekarz. Obejmuje to również montaż części produktu i odzyskiwanie odpadów.

Często nie jest łatwo wyznaczyć granicę między tym, co jeszcze zalicza się do przemysłu wytwórczego, a tym, co należy już do innych gałęzi gospodarki, ale regułą jest, że działalność wytwórcza wytwarza nowy produkt, przetwarza istniejące materiały, więc rezultatem jej działalności jest zawsze nowy wyrób.

Podsektory gospodarki narodowej:
10
PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
11
PRODUKCJA NAPOJÓW
12
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
13
PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
14
PRODUKCJA ODZIEŻY
15
PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
16
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
17
PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
18
POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
19
WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
20
PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
21
PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
22
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
23
PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
24
PRODUKCJA METALI
25
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
26
PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
27
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
28
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
29
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
30
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
31
PRODUKCJA MEBLI
32
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
33
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
Zajrzyj do niej!
Pobierz naszą przykładową tabelę i zobacz, ile danych możesz uzyskać o swoich potencjalnych partnerach!
Odzyskane dane: nazwa firmy, adres siedziby, eu id, numer podatkowy, główna działalność, numer telefonu, adres e-mail, adres internetowy, liczba zatrudnionych, dane finansowe

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies (ciasteczek). Dalsza informacja