Samoobsługowa baza danych marketingowych

Dostosowywalna lista marketingowa łatwo i szybko. Ręcznie wybierz odpowiednią dla ciebie listę firm online spośród firm zarejestrowanych (działających, posiadających numer podatkowy) w wybranym kraju na podstawie szeregu kryteriów.

Pobranie tylko firm posiadających następujące dane

Wybór zawartości danych*

Wybierz potrzebne dane; na tej podstawie ustalamy cenę listy. Sporządzona lista zostanie dostarczona w języku angielskim, niezależnie od języka zamówienia. Jeśli potrzebujesz również innych informacji, skontaktuj się z naszym personelem sprzedaży.

Zawartość danych

Zaznaczone pola

Podstawowe dane finansowe: obrót, zysk przed opodatkowaniem, zysk po opodatkowaniu, suma bilansowa, kapitał własny, zysk operacyjny

Kluczowe pozycje bilansu: podstawowe dane finansowe + środki trwałe, kapitał obrotowy, środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe czynne, rezerwy, zobowiązania, zobowiązania krótkoterminowe, zobowiązania długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe bierne

Pełny raport: pełne sprawozdanie finansowe

* Niektóre dane nie są dostępne dla każdej firmy, ich dostępność może się różnić w zależności od kraju i firmy.

Loading...

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies (ciasteczek). Dalsza informacja