Sektori nacionalnoga gospodarstva

(K) FINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA

U ovaj gospodarski sektor spadaju sve financijsko-posredničke djelatnosti, uključujući osiguranje, protuosiguranje, mirovinske fondove, nadalje pomoćne djelatnosti financijskoga posredovanja.

Podsektori:
64
Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova
65
Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja
66
Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja
Pogledajte!
Preuzmite našu oglednu tablicu i pogledajte koliko podataka dobijate o svojim budućim partnerima!
Podatci što se mogu tražiti nazad:: naziv tvrtke, sjedište, eu id, porezni broj, osnovna djelatnost, telefon, email adresa, internet adresa, broj, finacijski podaci

Web stranica koristi kolačiće (cookie). Daljnje informacije