Sektori nacionalnoga gospodarstva

(C) PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

Prerađivačka industrija kao sektor državnoga gospodarstva sadržava djelatnosti fizičkoga ili kemijskog preoblikovanja sirovina ili dijelova. U taj sektor svrstavaju se i gospodarske djelatnosti koje ručnim radom ili u okviru dobavljaštva prerađivaju sirovine u nove proizvode, nadalje i one što preradu i prodaju sirovina obavljaju na istom mjestu, npr. pekarstvo. Ovdje spada još i sastavljanje dijelova proizvoda te oporaba otpada.

Često nije lako povući granicu što još spada u prerađivačku industriju, a što u ostale sektore gospodarstva, međutim po općenitom pravilu djelatnost prerađivačke industrije proizvodi novi proizvod, prerađiva postojeće materijale, dakle rezultat djelatnosti je uvijek novi proizvod.

Podsektori:
10
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11
Proizvodnja pića
12
Proizvodnja duhanskih proizvoda
13
Proizvodnja tekstila
14
Proizvodnja odjeće
15
Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16
Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
17
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18
Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19
Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20
Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24
Proizvodnja metala
25
Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26
Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27
Proizvodnja električne opreme
28
Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
29
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30
Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31
Proizvodnja namještaja
32
Ostala prerađivačka industrija
33
Popravak i instaliranje strojeva i opreme
Pogledajte!
Preuzmite našu oglednu tablicu i pogledajte koliko podataka dobijate o svojim budućim partnerima!
Podatci što se mogu tražiti nazad:: naziv tvrtke, sjedište, eu id, porezni broj, osnovna djelatnost, telefon, email adresa, internet adresa, broj, finacijski podaci

Web stranica koristi kolačiće (cookie). Daljnje informacije